Warunki dożywotnej gwarancji

 1. Produkty LOMATIE objęte są dożywotnią gwarancją tylko po zarejestrowaniu produktu na stronie rejestracyjnej w terminie 30 dni od daty zakupu.
 2. Rejestracji dokonujemy na stronie lomatie.com/rejestracja.
 3. Gwarancja jest imienna i przyznawana osobie rejestrującej . Przekazanie produktów LOMATIE osobie trzeciej nie skutkuje przeniesieniem na nią praw dożywotniej gwarancji.
 4. Gwarancja obejmuje wady konstrukcyjne produktu.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
  • elementów dodatkowych do podstawowego produktu np. kabel USB dołączany do ładowarki
  • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych
  • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem produktu
  • uszkodzeń wynikających z zastosowania niewłaściwej części zamiennej
  • celowego uszkodzenia produktu (np. otwarcie, próba naprawy, ingerencja osób nieuprawnionych)
  • naturalnego zużycia lub obniżenia się jakości produktu wynikającego z jego stałej eksploatacji
  • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu produktu
  • uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej (np. przepięcie sieci elektrycznej, uderzenie pioruna)
  • wszelkiego rodzaju uszkodzeń mechanicznych
 6. Reklamowany produkt Klient dostarcza do Sprzedawcy we własnym zakresie i na własny koszt.
 7. Po weryfikacji reklamacji – towar niesprawny zostaje naprawiony bądź wymieniony na nowy, natomiast towar sprawny zostaje odesłany na koszt Klienta.
 8. W przypadku naprawy produktu czas realizacji reklamacji wynosi do 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.